น้ำมันตัดกลึงโลหะ สำหรับงานกลึง, งานเจาะ, งานเจียรนัย เป็นต้น