Top SunHistory

                                   บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท็อปสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด กับ SUGIMURA CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และเคมีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานโลหะ ได้แก่ น้ำมันกันสนิม น้ำมันตัดกลึง น้ำมันขึ้นรูป เป็นต้น
                                บริษัทฯ ผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ภายใต้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

 
READ MORE

Management Philosophy