น้ำมันล้างงานโลหะ, เครื่องจักร และทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน