น้ำมันป้องกันสนิมสำหรับชิ้นงานที่ผ่านขบวนการจุ่มกรด