บริษัท ท็อปซัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท็อปสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด  และ SUGIMURA CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น ในปีพุทธศักราช 2538 เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง และโลหะอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า “TOP SUN” โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญนคร กรุงเทพมหานคร และโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
                     ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภท น้ำมันหล่อลื่น สำหรับงานโลหะ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการและควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ภายใต้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม