เคมีสำหรับลดการกัดกร่อนของกรด เพื่อปรับสภาพพื้นผิวของชิ้นงาน